Technical Analysis

Showing all 2 results

Nuwee Luxsanakulton
เป้าหมายของเรา คือการช่วยนักลงทุนให้มีความเข้าใจ ทั้งในด้านปัจจัยพื้นฐาน รวมถึงปัจจัยทางเทคนิค จากประสบการณ์ของอดีตฝ่ายลงทุนต่างประเทศ ปัจจุบันเป็นนักวิเคราะห์แนวโน้มทองคำ (Gold Analyst)
THB - Thai Baht
USD
36.8055
EUR
39.4230
GBP
46.6276
JPY
0.2331
CNY
5.0724