เชื่อมต่อกับเรา 🙂

Subscribe เพื่อรับจดหมายข่าว และรับข้อมูลอัปเดตไปยังกล่องจดหมายของคุณ
คุณจะไม่พลาดการเปิดตัวหลักสูตรใหม่หรือบทความใหม่!

เป้าหมายเรา คือการช่วยนักลงทุนให้มีความรู้ ทั้งในด้านปัจจัยพื้นฐาน รวมถึงปัจจัยทางเทคนิค จากประสบการณ์นักวิเคราะห์ทองคำ ฝ่ายลงทุนต่างประเทศ และผู้แนะนำการลงทุนกว่า 10 ปี

Our Courses

Articles

แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์

แม้จะไม่มีหลักฐานชี้ชัดแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าทฤษฏีทางด้านเศรษฐศาสตร์นั้น อยู่คู่กับวิถีชีวิตมุนษย์มาตั้งแต่เราเริ่มอยู่กันเป็นสังคม แรกเริ่มมีการแบ่งงานกันทำตามความถนัด และการแลกเปลี่ยนสิ่งของ

วัฏจักรเศรษฐกิจ

วัฏจักรเศรษฐกิจ (Economic Cycle) ประกอบด้วย 4 ช่วง คือ ช่วงตกต่ำ ช่วงฟื้นตัว ช่วงรุ่งเรือง และช่วงถดถอย ซึ่งในแต่ละช่วงจะมีสินทรัพย์ที่น่าลงทุนแตกต่างกันไป

วิกฤตเศรษฐกิจโลก

เมื่อเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ ย่อมส่งผลกระทบในวงกว้างต่อประชากรในสังคม ยิ่งเศรษฐกิจมีขนาดใหญ่ขึ้นเท่าไหร่ ปัญหาก็ยิ่งเยอะขึ้นเท่านั้น ซึ่งผลกระทบที่แต่ละคนนั้นได้รับนั้น จะแตกต่างกันตามระดับการพึ่งพาเศรษฐกิจและสังคม

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

หลักการของการวิเคราะห์ทางเทคนิค เกิดจากพฤติกรรมราคาที่เคยเกิดขึ้นซ้ำๆบ่อยๆ จนส่งผลทางด้านจิตวิทยาให้คนส่วนใหญ่เริ่มคาดการณ์ว่า เมื่อเกิดรูปแบบราคาแบบนี้ขึ้นก็มักจะมีทิศทางราคาไปในทิศทางเดิมๆ

Socials