Homeการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน

  การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน

  Time to complete:

  3 ชั่วโมง

  Course language:

  ไทย

  Number of sections:

  11

  Downloadable file:

  no

  บทนำ :

  ก่อนที่จะเริ่มลงทุน จำเป็นต้องมีการศึกษาข้อมูลต่างๆในธุรกิจนั้นๆ ก่อนที่จะเริ่มลงทุน เพื่อลดความเสียงในการขาดทุน และเพิ่มโอกาสในการทำกำไร ไม่เว้นกระทั้งการลงทุนใน กองทุน ที่มี Fund Manager คือจัดการพอร์ทให้ก็จริง แต่คุณก็ต้องเลือกว่าจะลงกองทุนประเภทไหน ที่ลงทุนในอะไรอยู่ดี

  เหตุผลที่ควรศึกษา :

  ไม่มีอะไรแย่ไปกว่าการไม่รู้ว่า “เรากำลังลงทุนในอะไรอยู่” อีกแล้ว หากเราไม่รู้ เราจะไม่ทราบได้เลยว่า ปัจจัยแต่ละอย่างที่เข้ามากระทบตลาด “ส่งผลกับสินทรัพย์ที่เรากำลังถือครองอยู่” อย่างไร แล้วเราจะทราบได้อย่างไรว่าควรปรับกลยุทธการลงทุนได้อย่างไร ใน “หลักสูตรการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน” นี้มีคำตอบ

  หลักสูตรนี้เหมาะสมกับใคร :

  “นักลงทุน” รวมถึง “ผู้ที่สนใจทางด้านการลงทุน” ที่ต้องการลงทุนด้วยความเข้าใจ ต้องการเพิ่มศักยภาพในตัวเองทางด้านการลงทุน เพื่อให้สามารถประเมินสถานการณ์ปัจจุบันได้ ทราบถึงผลกระทบในแต่ละช่วงเวลาเมื่อมีปัจจัยเข้ามากระทบ และสามารถกำหนกกลยุทธการลงทุนได้ด้วย “ตัวของคุณเอง”

  เนื้อในหลักสูตร :

  • วัฏจักรเศรษฐกิจ, ตัวบ่งชี้ทางเศรษฐกิจ
  • นโยบายเศรษฐกิจ, ปัจจัยระยะสั้น-ระยะยาว
  • ปัจจัยพื้นฐานของหุ้น (Stock) และค่าเงิน (Forex)
  • อัตราส่วนทางการเงินของหุ้น ( เช่น PE, ROA, ROE, PBV)
  • ตัวอักษรหลังชื่อหุ้น บอกอะไร (XD, XM, CA, XR)
  • การวิเคราะห์แบบ Five Forces Model และ Top-Down & Bottom-Up

  หัวใจสำคัญของปัจจัยพื้นฐาน :

  หัวใจสำคัญของการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน คือ “วิธีการประเมินมูลค่าที่เหมาะสม ณ ช่วงเวลานั้นๆ ผ่านการวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ นโยบายของรัฐบาล แนวโน้มในอนาคต และปัจจัยที่ส่งผล รวมถึงปัจจัยที่อาจส่งผลด้วย”

  อย่ากลัวที่จะล้มเหลว
  จงกลัวที่ไม่ได้เริ่มต้น

  คุณสามารถโทรสอบถามได้ที่ 084-660-7812 / Line : Nuwee.L
  หรือ กรอกแบบฟอร์ม ด้านล่าง เราจะรีบติดต่อกลับ ภายใน 24 ชั่วโมง

  เลือกหลักสูตรที่ต้องการเรียนรู้