Home Tags การลงทุน

Tag: การลงทุน

อุปสงค์และอุปทานของทองคำ

0
ราคาทองคำถูกกำหนดด้วยอุปสงค์และอุปทานในตลาดโลก ทองคำเป็นโลหะที่มีมูลค่าในตัวสูง เนื่องจากมีคุณสมบัติ งดงามมันวาว, คงทน, สามารถนำกลับมาใช้ได้ และหายาก ด้วยคุณสมบัติเหล่านี้จึงส่งผลให้ทองคำมีมูลค่าสูงและหายาก

การวางแผนทางการเงิน

0
การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล เป็นกระบวนการในการประเมินสถานภาพทางการเงินรวมทั้งความเป็นอยู่ โดยการพัฒนาปรับปรุงการหารายได้ การใช้จ่าย และการลงทุนให้มีฐานะที่ดีขึ้น
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการลงทุนในหลักทรัพย์(หุ้น) และตราสารอนุพันธ์ มีประสบการณ์แนะนำการลงทุนร่วม 10 ปี เคยดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์ปัจจัยและแนวโน้มทองคำ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้แนะนำการลงทุน
THB - Thai Baht
USD
35.9220
EUR
38.3641
GBP
44.4640
JPY
0.2431
CNY
4.9229