Home Technical

Technical

Double & Triple Top-Bottom

Double & Triple Top-Bottom หมายถึง แนวรับ-แนวต้าน หรือ จุดกลับตัว ของราคาที่ใช้หลักการทางจิตวิทยาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเกิดจาก จุดสูงสุด (Highest) หรือ จุดต่ำสุด (Lowest) ของช่วงที่ผ่านมาไม่นาน

Parabolic SAR

Parabolic SAR เป็นสัญญาณทางเทคนิคที่มีลักษณะเป็นจุดหลายๆจุดเรียงต่อกัน ใช้งานง่ายสำหรับนักเทคนิคมือใหม่ เหมาะในการยืนยันแนวโน้มเป็นหลัก จึงไม่เหมาะในใช้เพื่อเปิด Order เพื่อซื้อ-ขาย

Average Directional Index (ADX)

Average Directional Index (ADX) เป็นตัวบ่งชี้ความแข็งแกร่งของแนวโน้ม จึงเหมาะวิเคราะห์แนวโน้มในระยะกลางมากกว่าใช้เพื่อเปิด Order ซื้อ-ขาย

การเลือกใช้ Timeframe

เมื่อเราเริ่มศึกษากราฟของอะไรสักอย่าง นักลงทุนควรไล่ดูกราฟจาก Timeframe ใหญ่ก่อน แล้วจึงค่อยลงมาดูใน Timeframe ที่เล็กกว่า เพื่อให้เห็นภาพรวมใหญ่ก่อน รวมถึงแนวรับ-แนวต้านสำคัญเป็นลำดับแรก

Stochastic %K %D

Stochastic oscillator (STO) เป็นเครื่องมือที่มักใช้ในเชิงเก็งกำไรระยะสั้น รวมทั้งตลาด Sideway หากราคาเริ่มจะมีการปรับเปลี่ยนแนวโน้ม จะเกิดสัญญาณออกมาในรูปของการเคลื่อนตัวของ %K และ %D

Fibonacci มีดีกว่าที่คิด

หลักการของ Fibonacci นั้นมาจากการใช้สัดส่วน 1:1.618 ซึ่งสัดส่วนดังกล่าวถูกนำมาใช้สร้างสิ่งปลูกสร้างรวมทั้งงานศิลปะระดับโลกมากมาย รวมทั้งมีการนำมาปรับใช้ในเชิงเทคนิคอล

Relative Strength Index (RSI)

เส้น RSI จะมีค่าอยู่ระหว่าง 0-100 ซึ่งจะใช้ควบคู่กับเส้น Overbought และ Oversold เพื่อดูปริมาณซื้อ-ขายประกอบ โดยปกติ RSI ที่นำมาใช้คำนวนจะนิยมใช้ RSI 14

Divergence สัญญาณขัดแย้ง

หัวใจหลักของสัญญาณ Divergence นั้นเกิดจากความขัดแย้งของ ราคา และ สัญญาณทางเทคนิค ซึ่งปกติจะใช้ควบคู่กับ MACD, RSI, Stochastic

MACD สัญญาณบอกแนวโน้มที่ต้องรู้จัก

MACD เป็น Indicator ตัวหนึ่งที่ใช้กันอย่างแพร่หลายมากที่สุด เนื่องจากสามารถบอกแนวโน้มใหญ่ของราคาได้อย่างแม่นยำ

Elite Wave 1-2-3-4-5-ABC

การวิเคราะห์พฤติกรรมของราคาที่มีลักษณะเป็นลูกคลื่น ซึ่งเกิดจากพฤติกรรมที่คล้ายๆเดิมของนักลงทุน จนสามารถนำมาคำนวณเป็นสูตรของ Elliott Wave
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการลงทุนในหลักทรัพย์(หุ้น) และตราสารอนุพันธ์ มีประสบการณ์แนะนำการลงทุนร่วม 10 ปี เคยดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์ปัจจัยและแนวโน้มทองคำ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้แนะนำการลงทุน
- Advertisment -

Latest Posts