Home Tags ตลาดหลักทรัพย์

Tag: ตลาดหลักทรัพย์

ระดับความมหาชน ของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์

0
ระดับความมหาชนของหุ้นแต่ละตัวในตลาดหลักทรัพย์นั้นมีความแตกต่างกัน จากมูลค่าตลาด สัดส่วนผู้ถือหุ้นรายย่อย รวมทั้งจำนวนเสนอซื้อ-ขาย และปริมาณการซื้อขายต่อวัน
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการลงทุนในหลักทรัพย์(หุ้น) และตราสารอนุพันธ์ มีประสบการณ์แนะนำการลงทุนร่วม 10 ปี เคยดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์ปัจจัยและแนวโน้มทองคำ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้แนะนำการลงทุน
THB - Thai Baht
USD
35.6825
EUR
38.0855
GBP
44.1964
JPY
0.2415
CNY
4.9050