Home Tags ตั๋วเงินคลัง

Tag: ตั๋วเงินคลัง

ตราสารหนี้ (Bond)

0
ตราสารหนี้ เป็นคำกว้างๆ ซึ่งเรามักจะคุ้นเคยกับคำว่า “พันธบัตร” และ “หุ้นกู้” มากกว่า โดยพันธบัตรมักใช้เรียกตราสารหนี้ที่ออกโดยรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ ส่วนหุ้นกู้จะถูกเรียกใช้เมื่อออกโดยบริษัทเอกชน

อัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง (Risk Free)

0
Risk Free คือ ผลตอบแทนขั้นต่ำที่นักลงทุนคาดหวังสำหรับการลงทุนใดๆ หากต้องการได้รับผลตอบแทนมากขึ้น นักลงทุนจำเป็นต้องแลกด้วยการรับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นตามระดับผลตอบแทนที่มากขึ้นเป็นเงาตามตัว
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการลงทุนในหลักทรัพย์(หุ้น) และตราสารอนุพันธ์ มีประสบการณ์แนะนำการลงทุนร่วม 10 ปี เคยดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์ปัจจัยและแนวโน้มทองคำ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้แนะนำการลงทุน
THB - Thai Baht
USD
36.1580
EUR
38.5626
GBP
44.4510
JPY
0.2451
CNY
4.9471