Home Tags สหรัฐ

Tag: สหรัฐ

ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (Dollar Index)

0
เงินสกุลดอลลาร์สหรัฐเป็นเงินตราสกุลหลักที่ใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน เงินตรา รวมทั้งทองคำก็ใช้เงินสกุลดอลลาร์สหรัฐเป็นเงินสกุลหลักในการซื้อขายด้วย
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการลงทุนในหลักทรัพย์(หุ้น) และตราสารอนุพันธ์ มีประสบการณ์แนะนำการลงทุนร่วม 10 ปี เคยดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์ปัจจัยและแนวโน้มทองคำ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้แนะนำการลงทุน
THB - Thai Baht
USD
35.9704
EUR
38.3868
GBP
44.0241
JPY
0.2426
CNY
4.9291