Home Tags เงินเฟ้ออ่อนๆ

Tag: เงินเฟ้ออ่อนๆ

ภาวะเงินเฟ้อและเงินฝืด (Inflation & Deflation)

0
นักเศรษฐศาสตร์มองว่าภาวะเงินเฟ้ออ่อนๆในระบบจะเป็นปัจจัยที่ช่วยผลักดันเศรษฐกิจให้เติบโตได้ดีที่สุด ซึ่งธนาคารกลางและกระทรวงการคลังจะหารือกันเพื่อใช้เครื่องมือทางการเงินต่างๆ เพื่อบรรลุเป้าหมายทางการเงินและการเติบโตของเศรษฐกิจที่ดีในระยะยาว
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการลงทุนในหลักทรัพย์(หุ้น) และตราสารอนุพันธ์ มีประสบการณ์แนะนำการลงทุนร่วม 10 ปี เคยดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์ปัจจัยและแนวโน้มทองคำ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้แนะนำการลงทุน
THB - Thai Baht
USD
36.1580
EUR
38.5626
GBP
44.4510
JPY
0.2451
CNY
4.9471