Home Tags แนวคิดและความเป็นมาทางเศรษฐศาสตร์

Tag: แนวคิดและความเป็นมาทางเศรษฐศาสตร์

แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์

0
แม้จะไม่มีหลักฐานชี้ชัดแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าทฤษฏีทางด้านเศรษฐศาสตร์นั้น อยู่คู่กับวิถีชีวิตมุนษย์มาตั้งแต่เราเริ่มอยู่กันเป็นสังคม แรกเริ่มมีการแบ่งงานกันทำตามความถนัด และการแลกเปลี่ยนสิ่งของ
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการลงทุนในหลักทรัพย์(หุ้น) และตราสารอนุพันธ์ มีประสบการณ์แนะนำการลงทุนร่วม 10 ปี เคยดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์ปัจจัยและแนวโน้มทองคำ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้แนะนำการลงทุน
THB - Thai Baht
USD
36.1580
EUR
38.5626
GBP
44.4510
JPY
0.2451
CNY
4.9471