Home Tags แนวโน้มทองคำ

Tag: แนวโน้มทองคำ

ทองคำ (Gold)

0
แร่ธาตุทองคำเป็นแร่ธาตุที่มีคุณสมบัติที่ดีเยี่ยม จึงไม่แปลกที่ทองคำจะถูกยกให้เป็นแร่ธาตุที่มีมูลค่าซึ่งสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน และสามารถรักษามูลค่าในตัวเองได้ดียามที่เกิดความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการลงทุนในหลักทรัพย์(หุ้น) และตราสารอนุพันธ์ มีประสบการณ์แนะนำการลงทุนร่วม 10 ปี เคยดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์ปัจจัยและแนวโน้มทองคำ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้แนะนำการลงทุน
THB - Thai Baht
USD
36.1580
EUR
38.5626
GBP
44.4510
JPY
0.2451
CNY
4.9471