Home Tags Double Top

Tag: Double Top

Double & Triple Top-Bottom

0
Double & Triple Top-Bottom หมายถึง แนวรับ-แนวต้าน หรือ จุดกลับตัว ของราคาที่ใช้หลักการทางจิตวิทยาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเกิดจาก จุดสูงสุด (Highest) หรือ จุดต่ำสุด (Lowest) ของช่วงที่ผ่านมาไม่นาน
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการลงทุนในหลักทรัพย์(หุ้น) และตราสารอนุพันธ์ มีประสบการณ์แนะนำการลงทุนร่วม 10 ปี เคยดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์ปัจจัยและแนวโน้มทองคำ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้แนะนำการลงทุน
THB - Thai Baht
USD
36.0303
EUR
38.4809
GBP
44.6264
JPY
0.2437
CNY
4.9380