Home Tags Micro Economic

Tag: Micro Economic

Micro & Macro Economic

0
เศรษฐศาสตร์ออกเป็น 2 ภาค คือ เศรษฐศาสตร์จุลภาค และเศรษฐศาสตร์มหภาค จากการที่ เคนส์ ได้เสนอการแก้ปัญหาวิกฤติในปี ค.ศ.1936 ผ่านการจัดการด้านอุปสงค์มวลรวม จึงเป็นที่มาของการแบ่งขอบเขตของการศึกษา
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการลงทุนในหลักทรัพย์(หุ้น) และตราสารอนุพันธ์ มีประสบการณ์แนะนำการลงทุนร่วม 10 ปี เคยดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์ปัจจัยและแนวโน้มทองคำ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้แนะนำการลงทุน
THB - Thai Baht
USD
36.1580
EUR
38.5626
GBP
44.4510
JPY
0.2451
CNY
4.9471