หัวใจหลักของสัญญาณ Divergence นั้นเกิดจากความขัดแย้งของ ราคา และ สัญญาณทางเทคนิค  ซึ่งปกติจะใช้ควบคู่กับ MACD, RSI, Stochastic หรือจะดูควบคู่กันหมดก็ได้ขึ้นอยู่กับการประยุกต์ใช้ เพื่อสังเกตุแนวโน้มว่าสอดคล้องกับทิศทางของราคาหรือไม่ หากเริ่มส่งสัญญาณว่าแนวโน้มเริ่มไม่ไปในทางเดียวกัน นี่แหละคือสัญญาณ Divergence โดยทั่วไปแล้วสัญญาณ Divergence แบ่งหลักๆออกเป็น Bullish Divergence กับ Bearish Divergence

ราคา คือ ความเร็วรถที่กำลังวิ่ง
Indicator คือ อัตราเร่ง หรือ เบรค

เมื่อทั้ง 2 สิ่งเริ่มส่งสัญญาณขัดแย้งกัน ย่อมส่งผลให้ความเร็วของรถเปลี่ยนไป จากที่ดำเนินอยู่

Bullish&Bearish-Divergence

วิธีการดูสัญญาณ Divergence

 • ต้องเปิด Timeframe ของกราฟตามระยะเวลาที่เราสนใจลงทุน
  สำหรับนักลงทุนระยะยาว (Investment)
   แนะนำใช้ Month, Week, Day
  สำหรับนักลงทุนระยะสั้น (Trading) แนะนำใช้ Day, 4Hours, Hour
  และสำหรับนักลงทุนที่ต้องการเล่นในวัน (Day trade) แนะนำใช้ Hour, 30min, 15min
 • ต้องทราบว่า ราคา กำลังอยู่ในแนวโน้ม ขึ้น หรือ ลง (ตามช่วงเวลาที่เราสนใจ)
 • Indicator ที่เราสนใจส่งสัญญาณขัดแย้งหรือไม่ และขัดแย้งในระดับไหน
 • โดยปกติสัญญาณ Divergence จะแสดงออกมาเมื่อราคาวิ่งไปเจอบริเวณที่เป็น แนวรับ-แนวต้าน เนื่องจากในช่วงราคาที่เป็น แนวรับ-แนวต้าน มักจะเกิดการทำกำไรเกิดขึ้นไม่มากก็น้อย ดังนั้นจึงควรทราบด้วยว่า แนวรับ-แนวต้านดังกล่าวมีความแข็งแกร่งหรือไม่

เมื่อทำครบขั้นตอน จึงมาวิเคราะห์อีกขั้นหนึ่งว่าเราควรจะ Take action อย่างไรกับการลงทุนของเรา