แนวรับ-แนวต้านทางจิตวิทยา อาจเรียกได้ว่าเป็นอุปทานหมู่ในเรื่องราคาซึ่งมักจะเป็นตัวเลขในหลักถ้วนๆ เช่น 5, 10, 50,  100, 500 หรือ 1,000 เป็นต้น ซึ่งสาเหตุหลักๆน่าจะเกิดจากการซื้อขายในหลักถ้วนๆเพื่อความง่ายต่อการทำรายการซื้อขาย และสาเหตุอีกส่วนคือเรื่องของความกลัวและความกล้าในการซื้อขายด้วย เพราะความกลัวและความกล้าดังกล่าวจะส่งผลต่อการเข้าซื้อและขาย จึงทำให้ระดับราคาที่เป็นหลักถ้วนๆดังกล่าวมีการพักตัวจาก Demand และ Supply ที่มาบรรจบกันที่แนวรับแนวต้าน

     อาจต้องใช้ควบคู่กับจำนวนคนที่รอซื้อ-ขาย (Volume) ในการตั้งราคาเพื่อซื้อ-ขายหากใช้ในการซื้อขายหลักทรัพย์(หุ้น) เนื่องจากหากเราคิดว่าราคาไม่น่าจะหลุดแนวรับเราควรจะซื้อราคาที่เหนือแนวรับขึ้นมาเล็กน้อย และในเวลาขายก็ควรขายราคาที่ต่ำกว่าแนวต้านลงมาเล็กน้อยหากคาดว่าไม่น่าผ่านแนวต้านดังกล่าว ซึ่งโดยปกติแล้ว ณ ระดับราคาที่เป็นแนวรับ-แนวต้านทางจิตวิทยานั้นจะมี Volume อยู่จำนวนมากแทบทุกครั้ง

แนวรับแนวต้านทางจิตวิทยา
กราฟแสดงแนวรับแนวต้านทางจิตวิทยาของราคาทองคำ โดยเส้นสีแดงหมายถึงแนวที่สำคัญมาก เส้นสีส้มหมายถึงแนวที่สำคัญรองลงมาในหลัก 100 ส่วนเส้นสีเทาเป็นแนวที่ลงท้ายด้วยเลข 50