Stochastic oscillator (STO) เป็นเครื่องมือที่มักใช้ในเชิงเก็งกำไรระยะสั้น รวมทั้งตลาด Sideway ซึ่งถูกคิดค้นและพัฒนามาโดย Dr. George C. Lane โดยมีหลักการว่า ถ้าหากราคาเริ่มจะมีการปรับเปลี่ยนแนวโน้ม Stochastic ก็จะเกิดสัญญาณออกมาในรูปของการเคลื่อนตัวของ %K และ %D ซึ่งจะมีการใช้เส้น Overbought(OBL=80) – Oversold(OSL=20) ในการดูแนวโน้มประกอบ รวมทั้งการดูแนวรับ-แนวต้านเดิม

หลักการช่วยจำ :: โฟกัสที่ %K เป็นหลัก ในการดูแนวโน้ม

หลักการใช้งาน

  • โฟกัสที่ %K เมื่อตัดกับ %Dเมื่อ %K ตัด %D ขึ้น เป็นการแสดงสัญญาณ ซื้อและเมื่อ %K ตัด %D ลง เป็นการแสดงสัญญาณ ขาย
  • ดูระดับ Overbought(80) – Oversold(20)เมื่อ %K อยู่เหนือเส้น Overbought(80) จะเป็นสัญญาณ ขาย เนื่องจากมีการซื้อมากเกินไปและเมื่อ %K อยู่ใต้เส้น Oversold(20) จะเป็นสัญญาณ ซื้อ เนื่องจากมีการขายมากเกินไป
  • หาสัญญาณขัดแย้ง Divergenceหากเกิด Bearish Divergence จะเป็นสัญญาณ ขายหากเกิด Bullish Divergence จะเป็นสัญญาณ ซื้อ
  • ควรใช้ร่วมกับแนวรับ-แนวต้าน