การเลือกใช้ Timeframe

172
Timeframe-Hourglass

     “เราควรเลือกใช้ Timeframe ไหนในการดูกราฟ” เป็นคำถามยอดฮิตสำหรับนักเทคนิคมือใหม่ หากเป็นการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานแบบพื้นๆ มักจะใช้การวิเคราะห์จากบนลงล่าง (Top-Down approach) หมายถึง การดูภาพรวมเศรษฐกิจโลกรวมถึงประเทศที่เราสนใจก่อนเป็นลำดับแรก แล้วจึงไล่ลงมาเพื่อหาอุตสาหกรรมที่เราสนใจ โดยใช้การคาดการณ์ผลตอบแทน ความเสี่ยง และช่วงระยะเวลาที่สนใจลงทุน เป็นหลัก  แล้วจึงไล่ลงมาดูว่าบริษัทใดในอุตสาหกรรมนั้นๆที่น่าลงทุนที่สุดตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ก่อนหน้า

     การดูกราฟทางเทคนิคก็เช่นกัน เมื่อเราเริ่มศึกษากราฟของอะไรสักอย่างเพื่อจะวิเคราะห์แนวโน้ม ไม่ว่าจะเป็นหลักทรัพย์(หุ้น) อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา โลหะมีค่า หรือจะเป็นสินค้าทางการเกษตรก็ตามแต่ นักลงทุนควรไล่ดูกราฟจาก Timeframe ใหญ่ก่อน แล้วจึงค่อยลงมาดูใน Timeframe ที่เล็กกว่า ซึ่งจะมีขั้นตอนคร่าวๆดังนี้

Gold-Big-Timeframe
 1. ดูกราฟราย Year และ Month ก่อนเป็นลำดับแรก เพื่อให้ทราบว่าสิ่งที่เรากำลังสนใจอยู่นี้มีแนวโน้มหลักเป็นเช่นไร ขึ้นหรือลง รวมทั้งตีเส้นแนวรับ-แนวต้านสำคัญจากเส้นแนวนอน (Horizontal Line) และเส้นแนวโน้ม (Trend Line) ไว้เพื่อคอยเตือนเมื่อราคาเข้าใกล้ระดับราคาที่มีนัยสำคัญ (ดังเช่นในรูปด้านบนนี้)
 2. ไล่ลงมาดูกราฟ Week และ Day ตามลำดับ เพื่อให้ทราบว่าแนวโน้มในปัจจุบัน ยังสอดคล้องกับแนวโน้มใหญ่หรือไม่
 3. สุดท้ายหาระดับราคาเพื่อส่งคำสั่งซื้อ-ขาย จุดนี้แหละที่นักลงทุนแต่ละกลุ่มควรจะเริ่มสนใจใน Timeframe ที่ต่างกัน โดยจะแบ่งคร่าวๆตามระยะเวลาการลงทุนดังนี้
 • เก็งกำไรภายในวัน ควรดูราย 5min – 15min
 • เก็งกำไรภายในสัปดาห์ ควรดูราย 30min – 1Hour
 • เก็งกำไรช่วง 1 สัปดาห์ถึง 1 เดือน ควรดูราย 1Hour – Hours
 • ในกรณีที่ซื้อลงทุนมากกว่า 1 เดือน ควรดูราย Day ขึ้นไป

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

 1. ยิ่ง Timeframe สั้นเท่าไหร่ ยิ่งมีโอกาสเจอสัญญาณหลอก (False Signal) มากเท่านั้น
 2. เน้นสีแนวรับแนวต้านใหญ่ ให้มีความเด่นชัดกว่าเส้นแนวรับแนวต้านย่อย เพื่อช่วยในการวิเคราะห์
 3. เปิด Order ตามเทรนใหญ่เป็นหลัก เนื่องจากการเปิด Order สวนเทรนใหญ่เพื่อเก็งกำไรระยะสั้นมีความเสี่ยงสูง
 4. แนวโน้มเปลี่ยนได้เสมอ โดยเฉพาะเมื่อปัจจัยพื้นฐานเปลี่ยน จึงต้องศึกษาและติดตามปัจจัยพื้นฐานด้วย

Timeframe ที่แนะนำในบทความนี้เป็นเพียงการแนะนำเบื้องต้น เนื่องจากนักลงทุนมีเทคนิคในการใช้ต่างกันจากประสบการณ์ ความถนัด รวมทั้งการประยุกต์ใช้งาน