Home Tags Global financial crisis

Tag: Global financial crisis

วิกฤตเศรษฐกิจโลก

0
เมื่อเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ ย่อมส่งผลกระทบในวงกว้างต่อประชากรในสังคม ยิ่งเศรษฐกิจมีขนาดใหญ่ขึ้นเท่าไหร่ ปัญหาก็ยิ่งเยอะขึ้นเท่านั้น ซึ่งผลกระทบที่แต่ละคนนั้นได้รับนั้น จะแตกต่างกันตามระดับการพึ่งพาเศรษฐกิจและสังคม
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการลงทุนในหลักทรัพย์(หุ้น) และตราสารอนุพันธ์ มีประสบการณ์แนะนำการลงทุนร่วม 10 ปี เคยดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์ปัจจัยและแนวโน้มทองคำ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้แนะนำการลงทุน
THB - Thai Baht
USD
35.7102
EUR
38.1139
GBP
44.2772
JPY
0.2419
CNY
4.8955