Insurance

วัฏจักรเศรษฐกิจ

วัฏจักรเศรษฐกิจ (Economic Cycle) ประกอบด้วย 4 ช่วง คือ ช่วงตกต่ำ ช่วงฟื้นตัว ช่วงรุ่งเรือง และช่วงถดถอย ซึ่งในแต่ละช่วงจะมีสินทรัพย์ที่น่าลงทุนแตกต่างกันไป

ภาวะเงินเฟ้อและเงินฝืด (Inflation & Deflation)

นักเศรษฐศาสตร์มองว่าภาวะเงินเฟ้ออ่อนๆในระบบจะเป็นปัจจัยที่ช่วยผลักดันเศรษฐกิจให้เติบโตได้ดีที่สุด ซึ่งธนาคารกลางและกระทรวงการคลังจะหารือกันเพื่อใช้เครื่องมือทางการเงินต่างๆ เพื่อบรรลุเป้าหมายทางการเงินและการเติบโตของเศรษฐกิจที่ดีในระยะยาว

อัตราดอกเบี้ย (Interest rate)

อัตราดอกเบี้ย (Interest Rate) เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ธนาคารกลางของประเทศต่างๆใช้ในการควบคุมอัตราการเติบโตและระดับเงินเฟ้อในระบบเศรษฐกิจ ให้เป็นไปตามความต้องการของธนาคารกลาง เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายทางเศรษฐกิจที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้
Nuwee Luxsanakulton
เป้าหมายของเรา คือการช่วยนักลงทุนให้มีความเข้าใจ ทั้งในด้านปัจจัยพื้นฐาน รวมถึงปัจจัยทางเทคนิค จากประสบการณ์ของอดีตฝ่ายลงทุนต่างประเทศ ปัจจุบันเป็นนักวิเคราะห์แนวโน้มทองคำ (Gold Analyst)

Must Read

แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์

แม้ไม่มีหลักฐานชี้ชัดแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเศรษฐศาสตร์นั้น อยู่คู่กับวิถีชีวิตมุนษย์มาตั้งแต่แรก ที่เริ่มอยู่กันเป็นสังคม ผ่านการแบ่งงานกันทำตามความถนัด และการแลกเปลี่ยนสิ่งของ

วัฏจักรเศรษฐกิจ

วัฏจักรเศรษฐกิจ (Economic Cycle) ประกอบด้วย 4 ช่วง คือ ช่วงตกต่ำ ช่วงฟื้นตัว ช่วงรุ่งเรือง และช่วงถดถอย ซึ่งในแต่ละช่วงจะมีสินทรัพย์ที่น่าลงทุนแตกต่างกันไป

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

หลักของการวิเคราะห์ทางเทคนิค เกิดจากการเกิดขึ้นซ้ำๆบ่อยๆ จนคนส่วนใหญ่สามารถคาดการณ์ได้ว่า... เมื่อเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น ก็มักจะมีอีกเหตุการณ์ที่มักจะคาดการณ์ได้ตามมา

ทองคำ (Gold)

แร่ธาตุทองคำเป็นแร่ธาตุที่มีคุณสมบัติที่ดีเยี่ยม จึงไม่แปลกที่ทองคำจะถูกยกให้เป็นแร่ธาตุที่มีมูลค่าซึ่งสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน และสามารถรักษามูลค่าในตัวเองได้ดียามที่เกิดความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ

Forex

Spread Swap และ Commission

ต้นทุนในการเทรด Forex จะมีอยู่ 3 ส่วนคือ Spread, Swap และ Commission ซึ่งเป็นค่าบริการหรือค่าธรรมเนียมที่ทางโบรกเกอร์ Forex เรียกเก็บจากผู้ซื้อขาย Forex

Leverage คืออะไร ?

Leverage ถือเป็นปัจจัยหลัก ที่ทำให้การลงทุนในตลาด Forex มีความน่าสนใจ เนื่องจาก Leverage เป็นตัวกำหนดหลักประกัน (Margin) ที่ต้องวางในการซื้อขาย

Lot Size คืออะไร ?

การคำนวนขนาด Lot ในการซื้อขาย Forex จำเป็นต้องพิจาณาถึงปัจจัยหลายอย่าง แต่ปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการเทรด Forex คงหนีไม่พ้นความสามารถในการรับความเสี่ยง