HomeFundamental

Fundamental

ตราสารหนี้ (Bond)

ตราสารหนี้ เป็นคำกว้างๆ ซึ่งเรามักจะคุ้นเคยกับคำว่า “พันธบัตร” และ “หุ้นกู้” มากกว่า โดยพันธบัตรมักใช้เรียกตราสารหนี้ที่ออกโดยรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ ส่วนหุ้นกู้จะถูกเรียกใช้เมื่อออกโดยบริษัทเอกชน

อัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง (Risk Free)

Risk Free คือ ผลตอบแทนขั้นต่ำที่นักลงทุนคาดหวังสำหรับการลงทุนใดๆ หากต้องการได้รับผลตอบแทนมากขึ้น นักลงทุนจำเป็นต้องแลกด้วยการรับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นตามระดับผลตอบแทนที่มากขึ้นเป็นเงาตามตัว

Top Down & Bottom Up

การวิเคราะห์ในลักษณะ Top Down & Bottom Up ยังช่วยให้ผู้วิเคราะห์มีความเข้าใจสภาพการณ์ทั่วโลก เนื่องจากจะต้องศึกษาทั้งปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ ด้านการเมือง หรือความเสี่ยงต่างๆก็เป็นเรื่องที่ไม่ควรมองข้ามในการวิเคราะห์

นโยบายการเงิน และนโยบายการคลัง

 รัฐบาลจะใช้นโยบายทางการเงิน (Monetary policy) และนโยบายการคลัง (Fiscal policy) ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อให้เศรษฐกิจของประเทศสามารถดำเนินไปได้อย่างมีเสถียรภาพ

ประกาศตัวเลขเศรษฐกิจ กับระยะส่งผล

นอกจาก GDP GNP NNP NI PI DPI ที่ได้เสนอไปแล้ว ยังมีตัวเลขทางเศรษฐกิจอื่นๆอีกหลายตัวที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจในด้านต่างๆ เมื่อประกาศออกมาก็จะส่งผลในทันที

การปรับพอร์ททองคำของสถาบันทางการเงินรายใหญ่ (Financial Institution Effects)

การปรับพอร์ททองคำของสถาบันการเงินรายใหญ่นั้น อาจเรียกได้ว่าเป็นปัจจัยทางด้านอุปสงค์และอุปทานทองคำของสถาบันการเงินระดับประเทศ

ความเสี่ยงทางการเมือง (Political risk)

ความเสี่ยงทางการเมืองนี้จะส่งผลต่อความเชื่อมั่นในการลงทุนของนักลงทุนในประเทศและนักลงทุนต่างชาติ เนื่องจากนักลงทุนจะต้องพิจารณาองค์ประกอบทุกๆด้านที่มีโอกาสส่งผลกระทบต่อธุรกิจที่จะลงทุน

วัฏจักรเศรษฐกิจ

วัฏจักรเศรษฐกิจ (Economic Cycle) ประกอบด้วย 4 ช่วง คือ ช่วงตกต่ำ ช่วงฟื้นตัว ช่วงรุ่งเรือง และช่วงถดถอย ซึ่งในแต่ละช่วงจะมีสินทรัพย์ที่น่าลงทุนแตกต่างกันไป

ภาวะเงินเฟ้อและเงินฝืด (Inflation & Deflation)

นักเศรษฐศาสตร์มองว่าภาวะเงินเฟ้ออ่อนๆในระบบจะเป็นปัจจัยที่ช่วยผลักดันเศรษฐกิจให้เติบโตได้ดีที่สุด ซึ่งธนาคารกลางและกระทรวงการคลังจะหารือกันเพื่อใช้เครื่องมือทางการเงินต่างๆ เพื่อบรรลุเป้าหมายทางการเงินและการเติบโตของเศรษฐกิจที่ดีในระยะยาว

อัตราดอกเบี้ย (Interest rate)

อัตราดอกเบี้ย (Interest Rate) เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ธนาคารกลางของประเทศต่างๆใช้ในการควบคุมอัตราการเติบโตและระดับเงินเฟ้อในระบบเศรษฐกิจ ให้เป็นไปตามความต้องการของธนาคารกลาง เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายทางเศรษฐกิจที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้
Admin
เป้าหมายของเรา คือการช่วยนักลงทุนให้มีความเข้าใจ ทั้งในด้านปัจจัยพื้นฐาน รวมถึงปัจจัยทางเทคนิค จากประสบการณ์ของอดีตฝ่ายลงทุนต่างประเทศ ปัจจุบันเป็นนักวิเคราะห์แนวโน้มทองคำ (Gold Analyst)

Must Read

แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์

แม้ไม่มีหลักฐานชี้ชัดแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเศรษฐศาสตร์นั้น อยู่คู่กับวิถีชีวิตมุนษย์มาตั้งแต่แรก ที่เริ่มอยู่กันเป็นสังคม ผ่านการแบ่งงานกันทำตามความถนัด และการแลกเปลี่ยนสิ่งของ

วัฏจักรเศรษฐกิจ

วัฏจักรเศรษฐกิจ (Economic Cycle) ประกอบด้วย 4 ช่วง คือ ช่วงตกต่ำ ช่วงฟื้นตัว ช่วงรุ่งเรือง และช่วงถดถอย ซึ่งในแต่ละช่วงจะมีสินทรัพย์ที่น่าลงทุนแตกต่างกันไป

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

หลักของการวิเคราะห์ทางเทคนิค เกิดจากการเกิดขึ้นซ้ำๆบ่อยๆ จนคนส่วนใหญ่สามารถคาดการณ์ได้ว่า... เมื่อเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น ก็มักจะมีอีกเหตุการณ์ที่มักจะคาดการณ์ได้ตามมา

ทองคำ (Gold)

ราคาทองคำมีความผันผวนเนื่องจากตอบรับแทบทุกปัจจัยที่เข้ามากระทบ โดยแต่ละปัจจัยจะส่งผลกระทบต่อราคาทองคำแตกต่างกัน

Forex

Spread Swap และ Commission

ต้นทุนในการเทรด Forex จะมีอยู่ 3 ส่วนคือ Spread, Swap และ Commission ซึ่งเป็นค่าบริการหรือค่าธรรมเนียมที่ทางโบรกเกอร์ Forex เรียกเก็บจากผู้ซื้อขาย Forex

Leverage คืออะไร ?

Leverage ถือเป็นปัจจัยหลัก ที่ทำให้การลงทุนในตลาด Forex มีความน่าสนใจ เนื่องจาก Leverage เป็นตัวกำหนดหลักประกัน (Margin) ที่ต้องวางในการซื้อขาย

Lot Size คืออะไร ?

การคำนวนขนาด Lot ในการซื้อขาย Forex จำเป็นต้องพิจาณาถึงปัจจัยหลายอย่าง แต่ปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการเทรด Forex คงหนีไม่พ้นความสามารถในการรับความเสี่ยง